FRDL szkolenia otwarte

OPŁATY ADIACENCKIE W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ

Data szkolenia
2019-04-24
Miejsce szkolenia
FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie, ul. 1 Maja 13/4
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 10.04 wynosi 329 PLN
Po 10.04 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej Instytucji

CELE: Przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie opłat adiacenckich, procedur i zasad ich naliczania, przekazanie wiedzy w zakresie sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, zebranie zmian prawnych dotyczących tematu, omówienie różnych aspektów związanych ze zmianami prawnymi  w dziedzinach związanych z tematem. Wszystko na konkretnych przykładach opłat w formie zagadnień, zadań rozwiązywanych wspólnie z uczestnikami szkolenia, stąd szkolenie ma aspekt bardzo praktyczny i pożądany w JST i nie tylko.

ADRESACI: Pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami SP, zarządcy nieruchomości, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, deweloperzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

PROWADZĄCY: Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Brał udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpracy z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów. Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

PROGRAM:

 1. Definicja opłaty adiacenckiej, czym w istocie jest opłata adiacencka?
 2. Rodzaje opłaty adiacenckiej.
 3. Omówienie szczegółowe różnych rodzajów opłat adiacenckich.
 4. Terminy naliczania opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.
 5. Zasady wyceny, rola operatu szacunkowego w postępowaniach związanych z naliczaniem opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.
 6. Warunki dopuszczalności naliczenia różnych rodzajów opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.
 7. Opłata adiacencka a renta planistyczna.
 8. Co to znaczy stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z infrastruktury technicznej?
 9. Różnica w pojęciu budowy a przebudowy drogi w kontekście opłat adiacenckich, zagadnienie dróg  w aspekcie opłat adiacenckich.
 10. Co robić w przypadku gdy koszt operatu szacunkowego może przewyższyć opłatę adiacencką, zamówienia kierowane do rzeczoznawców majątkowych?
 11. Stawka opłaty adiacenckiej, uchwały rady, przykłady, symulacje.
 12. Jak skutecznie egzekwować opłatę adiacencką?
 13. Różne przykłady praktyczne, omówienie przykładów własnych, praktyczne rozwiązania.
 14. Zestawienie orzeczeń sądowo-administracyjnych dotyczących zagadnienia, linii orzeczniczych etc.

 

 

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter