Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Formularz Zgłoszeniowy - OPŁATY ADIACENCKIE W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ


{{ errors.institution }}
{{ errors.institutionAddress }}
{{ errors.institutionCity }}
{{ errors.institutionZipcode }}
{{ errors.institutionNip }}

{{ errors.contactPhoneNumber }}
{{ errors.contactFax }}
{{ errors.contactEmail }}

{{ errors.delegatingPerson }}
{{ errors.delegatingPosition }}
{{ errors.person1_name }}
{{ errors.person1_position }}
{{ errors.person1_email }}

{{ errors.person2_name }}
{{ errors.person2_position }}
{{ errors.person2_email }}

{{ errors.person3_name }}
{{ errors.person3_position }}
{{ errors.person3_email }}

{{ errors.person4_name }}
{{ errors.person4_position }}
{{ errors.person4_email }}

{{ errors.person5_name }}
{{ errors.person5_position }}
{{ errors.person5_email }}

OŚWIADCZENIA:

wyżej wymienione osoby kierowane są na szkolenie w celu uzyskania/uaktualnienia wiedzy do celów zawodowych

płatność za udział w szkoleniu zostanie dokonana ze środków publicznych w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

{{ errors.oswiadczenie }}

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter