Aktualna lista szkoleń realizowanych przez FRDL

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA FINANSOWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KONTEKŚCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Centralizacja rozliczeń VAT w gminie w 2017r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA PO 8 WRZEŚNIA 2016 R. JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ EGZEKUCJĘ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZEZ ORGANY EGZEKUCYJNE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-10-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Doradca klienta – jego rola i zadania w obsłudze klienta indywidualnego i instytucjonalnego w oparciu o znowelizowaną ustawę o promocji zatrudnienia
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-10-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zmiany w podatkach lokalnych i Ordynacji podatkowej w 2016 r. z uwzględnieniem orzecznictwa i stanowiska Ministerstwa Finansów oraz projektowanych zmian w ustawach podatkowych
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-10-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Problematyka odpadów w świetle obowiązujących przepisów, orzecznictwa oraz problemów praktyki
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-10-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
INWENTARYZACJA W 2016R. W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-10-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ARCHIWUM W GMINNEJ I POWIATOWEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ (SZKOLE, PRZEDSZKOLU, DOMU KULTURY, BIBLIOTECE, ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, STRAŻY MIEJSKIEJ, OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPZOZ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZEAS)
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-10-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Praca z klientem ze szczególnym uwzględnieniem osób agresywnych, osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-10-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce w świetle obowiązujących aktów prawnych po zmianach w 2016r. – warsztaty dla doradców klienta Szkolenie dwudniowe - 26-27.10.2016 r.

Zobacz pełną ofertę szkoleń:

Szkolenia dla pracowników JST
Szkolenia dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników JST
Szkolenia zamknięte dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników Służby Zdrowia