Aktualna lista szkoleń realizowanych przez FRDL

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-06-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zmiany w polskim prawie archiwalnym – warsztaty szkoleniowe
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-06-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zagospodarowanie wspólnot gruntowych w świetle nowych uregulowań prawnych szansą dla gmin
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-06-29Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Obrót nieruchomościami rolnymi według przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-06-29Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, kary za zniszczenie zieleni i usunięcie drzew i krzewów
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-06-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Aktualne zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w JOPS
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-07-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Nowa ustawa o petycjach . Wybrane zagadnienia praktyczne z Kodeksu Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie. Aktualny stan prawny na 15 kwietnia 2016 roku
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-07-08Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH (AKTUALNY STAN PRAWNY)
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-07-08Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
VAT od podstaw dla JST i samorządowych jednostek budżetowych z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz specustawy dotyczącej zasad rozliczania podatku VAT po centralizacji.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-07-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK OPTYMALNIE KSIĘGOWAĆ WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPECJALNĄ ORGANIZACJĄ NAUKI I METODAMI PRACY - W TYM W ROZDZIAŁACH 80149 I 80150 KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-07-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ –procedury OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- nowe procedury i zadania w 2016 r. sprawdzenia, sprawozdania, rejestry, dokumentacja, upoważnienia OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH –zadania do wykonania 2016 r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-07-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Jak wdrażać zmodernizowany System Informacji Oświatowej?”
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-07-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdania z operacji finansowych za I półrocze 2016 r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-07-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Kompetencje i zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-07-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Postepowanie egzekucyjne w administracyjnej. Zmiany od 1 stycznia 2016 r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-07-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Fundusz sołecki. Aspekty praktyczne.

Zobacz pełną ofertę szkoleń:

Szkolenia dla pracowników JST
Szkolenia dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników JST
Szkolenia zamknięte dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników Służby Zdrowia