Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

ABC Samorządu Terytorialnego. Poradnik oraz szkolenia dla radnych.


Prezentujemy czwarte wydanie "ABC Samorządu Terytorialnego. Poradnik dla radnych" dystrybuowanego wyłącznie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Dedykowany dla radnych nowej kadencji 2018-2023, zawiera praktyczne informacje, które pomogą im w codziennej pracy: o strukturze rady, prawach, obowiązkach i zakazach dla radnych, zasadach etycznych, którymi powinni się kierować i in. Znajdują się w nim opisy zasad tworzenia prawa samorządowego, budżetu, planowania finansowego, kontroli merytorycznej i finansowej działalności samorządu. Wraz z poradnikiem udostępniamy szkolenia na zamówienie dla rad oraz pracowników biur rady. 

Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2018 r., 330 stron, B5, okładka miękka.

Przedsprzedaż: Specjalna cena wersji książkowej Poradnika dla radnych 2018-2023 w przypadku złożenia zamówienia do 30 listopada 2018 r. – 59 zł. brutto + koszt przesyłki.
W przypadku zamówienia pow. 15 egzemplarzy cena 49 zł brutto + koszt przesyłki.

Uwaga! Liczba przedsprzedażowych egzemplarzy ograniczona. 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

http://frdl.org.pl/poradnik-dla-radnych-na-kadencje-2018-2023/


e–MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia


Trwa nabór JST do konkursu grantowego w ramach projektu pn.: e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego ️- Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków trwa do 12.11.2018r. (do godz.16:00).

Pełna dokumentacja (m.in. Regulamin, Wzór wniosku, Dokumenty dodatkowe, Oświadczenia) do pobrania na stronie projektu: http://e-misja.com.pl

Mikroprojekt dotyczy przeszkolenia zadeklarowanej przez gminę liczby dorosłych mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych.
Kwota grantu, o jaką gminy mogą się ubiegać, to nawet 150 tyś. zł bez wkładu własnego.

W ramach grantu gmina może wydatkować środki na:

• Promocję – do 20%
• Sprzęt – do 40%
• Organizację szkoleń do 20%
• Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40%
• Zarządzanie projektem – do 20%

W imieniu FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji ZAPRASZAMY samorządy województwa lubelskiego do aplikowania! 

E-mail: kontakt@e-misja.com.pl . Telefon: 12 633 51 54


FRDL partnerem VII Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej po raz kolejny jest partnerem merytorycznym VII Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, który w tym roku odbywa się w dniach 24-25 września w Lublinie.

Fundacja współtworzy panele dyskusyjne w ramach linii programowych REGIONALNE PARTNERSTWO, DEMOKRACJA LOKALNA, RÓWNOŚĆ, NAUKA I EDUKACJA oraz DZIEDZICTWO I POJEDNANIE.

Tegoroczna VII edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej poświęcona będzie budowaniu trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej  w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej.W roku 2018 przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamięć o powstającym nowym ładzie międzynarodowym i przywracaniu podmiotowości państw stanowi doskonałą okazję do dyskusji o przyszłości współczesnej Europy, jej tożsamości, wyzwaniach, z którymi trzeba się zmierzyć, oraz o potrzebie głębszej integracji i współpracy.
Istotnym elementem dyskusji będą także panele poświęcone regionalnym partnerstwom, współpracy transnarodowej i regionalnej.

Na tegorocznym Kongresie nie zabraknie również ważnych zagadnień związanych z nauką i edukacją, dziedzictwem i pojednaniem oraz demokracją lokalną, jakże ważną dla wciąż reformującej się Ukrainy. Ponadto niezwykle ciekawie zapowiadają się panele poświęcone turystyce, innowacjom, mobilności oraz szeroko rozumianej równości.
Debaty ukierunkowane będą na wskazanie jak wiele istnieje obszarów współpracy regionalnej w całej UE z sąsiadującymi krajami Partnerstwa Wschodniego i jak sprawnie budować porozumienia i trwałe relacje partnerskie na wielu płaszczyznach.

Współpracujemy z partnerami z Polski oraz z krajów Europy Wschodniej. Wśród tematów, w których aktywnie bierzemy udział znaleźli się:

=> Samorząd terytorialny - ile polityki, ile menedżerstwa w zarządzaniu lokalnym.

=> Kobiety w polityce zagranicznej oraz ich wpływ na współprace międzynarodową.

=> Elementy wsparcia grantowego dla międzynarodowych partnerstw.

=> Migranci w szkole.

=> Unia Europejska wczoraj, dziś i jutro. Perspektywa członków i kandydatów.

=> Kobiety w administracji publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

=> Wspólnota doświadczeń - polityka terroru i głodu.

Zapraszamy do rejestracji oraz udziału w VII Kongresie http://www.kongres.lublin.eu/

 

 


Najbliższe szkolenia otwarte

PRAKTYCZNA OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

Data: 2018-11-19
Miejsce szkolenia: FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie
Cena szkolenia: 419/459 zł

JAK REFUNDOWAĆ SĄSIEDNIM GMINOM KOSZTY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ DZIECKO Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO LUB NIEPUBLICZNEGO? ZMIANY W 2018 R.

Data: 2018-11-19
Miejsce szkolenia: FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie
Cena szkolenia: 299/359 zł

SKUTKI ADMINISTRACYJNO-FINANSOWE ZMIAN PRAWNYCH W GOSPODARCE ODPADAMI

Data: 2018-11-20
Miejsce szkolenia: FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie
Cena szkolenia: 359/359 zł

JAK BUDOWAĆ WIZERUNEK I RELACJE NA FACEBOOKU? – NARZĘDZIA I MOŻLIWOŚCI

Data: 2018-11-21
Miejsce szkolenia: FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie
Cena szkolenia: 299/359 zł

ZADANIA I UPRAWNIENIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ W ŚWIETLE PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ KARTY NAUCZYCIELA

Data: 2018-11-21
Miejsce szkolenia: FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie
Cena szkolenia: 299/359 zł

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter