Aktualna lista szkoleń realizowanych przez FRDL

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-05-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Nowe zadania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w świetle zmian Ustawy o ochronie danych osobowych- sprawdzenia, sprawozdania, audyty wewnętrzne, jawny rejestr zbiorów danych
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-05-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Praktyczne aspekty wdrażania centrów usług wspólnych w samorządach. CUW - a dotychczasowe jednostki obsługi finansowo- księgowej placówek oświatowych – tzw. ZEASY.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-05-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Dotacje podręcznikowe w 2016 roku. Zasady wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji podręcznikowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych od strony księgowej.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-05-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Plan kont, zasady rachunkowości, przychody, dochody i wydatki, wzajemne rozliczenia i wyłączenia w jst, jednostkach budżetowych i w samorządowych zakładach budżetowych oraz rachunkowe i podatkowe problemy w rozliczaniu VAT w 2016 roku
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-05-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-06-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Pomieszczenie tymczasowe a dodatek mieszkaniowy. Nowa definicja dochodu. Ustalanie prawa oraz tryb i zasady określania wysokości dodatku mieszkaniowego. Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-06-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zmiany dotyczące CEIDG obowiązujące od maja 2016r. wynikające ze znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-06-08Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Finansowanie publicznego transportu zbiorowego
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-06-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - dopalacze, narkotyki, inne środki i rośliny, które mogą zabić
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-06-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NADAWANIE, LIKWIDACJA, ZMIANA NAZW MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW ORAZ ICH EWIDENCJONOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW PROJEKTU USTAWY O ZAKAZIE PROPAGOWANIA KOMUNIZMU LUB INNEGO USTROJU TOTALITARNEGO PRZEZ NAZWY BUDOWLI, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-06-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Wprowadzenie do centralizacji. VAT w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych rozpoczynających rozliczanie podatku.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-06-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zieleń w pasie drogowym
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-06-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH (AKTUALNY STAN PRAWNY) ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKA JEDNOSTKI I PRACOWNIKÓW ZA FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-06-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia z ustawy prawo wodne
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-06-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zmiany w polskim prawie archiwalnym – warsztaty szkoleniowe

Zobacz pełną ofertę szkoleń:

Szkolenia dla pracowników JST
Szkolenia dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników JST
Szkolenia zamknięte dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników Służby Zdrowia