Aktualna lista szkoleń realizowanych przez FRDL

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-07-29Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Przewozy dzieci do szkół i przedszkoli w świetle zmiany przepisów
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-08-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
eIDES czy zmiany dotyczące podpisu elektronicznego i identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-08-08Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-08-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Dotacje podręcznikowe w 2016 roku. Zasady wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji podręcznikowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych od strony księgowej.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-08-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROJEKTOWANIE I PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-08-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FORMALNO-PRAWNE ORAZ KSIĘGOWE ASPEKTY ROZLICZANIA PROGRAMU 500+ ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PO ZMIANACH W 2016 ROKU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-08-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – NOWY OBOWIĄZEK OD 1 LIPCA 2016 ROKU WYNIKAJACY ZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA – WARSZTATY JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – NOWY OBOWIĄZEK OD 1 LIPCA 2016 ROKU WYNIKAJACY ZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA – WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-08-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Warsztaty przygotowywania SIWZ po nowelizacji
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-08-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Pomoc społeczna i działania wspierające w zakresie bieżącego stosowania znowelizowanej ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przepisów powiązanych
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-08-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zmiany w podatkach lokalnych i Ordynacji podatkowej w 2016 r. z uwzględnieniem orzecznictwa i stanowiska Ministerstwa Finansów oraz projektowanych zmian w ustawach podatkowych
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Dofinansowanie pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym po nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 23 czerwca 2016 r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego oraz planowana nowelizacja
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA PO 8 WRZEŚNIA 2016 R. JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ EGZEKUCJĘ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZEZ ORGANY EGZEKUCYJNE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWY SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W 2016 ROKU. ZASADY DZIAŁANIA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH WYTYCZNYCH I ZALECEŃ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
VAT od podstaw dla JST i samorządowych jednostek budżetowych z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz specustawy dotyczącej zasad rozliczania podatku VAT po centralizacji.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – stosowanie klauzul społecznych i kryteriów społecznych w prawie zamówień publicznych oraz w projektach unijnych
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w administracji samorządowej oraz metody pracy kontrolera – doskonalenie warsztatu kontrolerskiego
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Ocena okresowa pracowników samorządowych. Tworzenie systemów ocen okresowych pracowników
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Statut szkoły i placówki – zasady redagowania oraz wprowadzania zmian

Zobacz pełną ofertę szkoleń:

Szkolenia dla pracowników JST
Szkolenia dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników JST
Szkolenia zamknięte dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników Służby Zdrowia