Aktualna lista szkoleń realizowanych przez FRDL

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Dofinansowanie pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym po nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 23 czerwca 2016 r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W USTAWIE O DROGACH PUBLICZNYCH OD 1 LIPCA 2016 R. NOWE OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW DRÓG
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Praca z klientem ze szczególnym uwzględnieniem osób agresywnych, osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Nowelizacja ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – zasady i tryb wydawania decyzji związanych ze wspólnotami gruntowymi przez organy administracji
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZADANIA I OBOWIĄZKI JST W KONTEKŚCIE NAJNOWSZYCH ZMIAN W OŚWIACIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA PO 8 WRZEŚNIA 2016 R. JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ EGZEKUCJĘ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZEZ ORGANY EGZEKUCYJNE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWY SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W 2016 ROKU. ZASADY DZIAŁANIA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH WYTYCZNYCH I ZALECEŃ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
VAT od podstaw dla JST i samorządowych jednostek budżetowych z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz specustawy dotyczącej zasad rozliczania podatku VAT po centralizacji.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – stosowanie klauzul społecznych i kryteriów społecznych w prawie zamówień publicznych oraz w projektach unijnych
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w administracji samorządowej oraz metody pracy kontrolera – doskonalenie warsztatu kontrolerskiego
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Ocena okresowa pracowników samorządowych. Tworzenie systemów ocen okresowych pracowników
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Z DNIA 2 LISTOPADA 2015 R. W SPRAWIE BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MAPY ZASADNICZEJ – JAK OPANOWAĆ KOLEJNE ZMIANY I „NOWOŚCI”?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Statut szkoły i placówki – zasady redagowania oraz wprowadzania zmian
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-09-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Prawo budowlane – aspekty praktyczne i orzecznictwo. Nowe wzory dokumentów

Zobacz pełną ofertę szkoleń:

Szkolenia dla pracowników JST
Szkolenia dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników JST
Szkolenia zamknięte dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników Służby Zdrowia